Ομιλίες Δικαίου Εφραίμ

  • 029.Τελωνου και Φαρισσαιου Ν.2 (α'):