Ομιλίες Δικαίου Εφραίμ

  • 028.Τελωνου Και Φαρισαιου (β'):