Ομιλίες Δικαίου Εφραίμ

  • 284. Ανάλυσις εις τον Μακαρισμό ''Μακάριοι οι καθαροί τη καρδία'':