Ομιλίες Δικαίου Εφραίμ

  • 277.Μεταμορφωσεως συν. 26-8-2006: