Ομιλίες Δικαίου Εφραίμ

  • 276.''περι Μεταμορφωσεως συν. 26-8-2006: