Ομιλίες Δικαίου Εφραίμ

  • 174.Περι δαιμονιων, δαιμονισμενων και αγχους (β'):