Ομιλίες Δικαίου Εφραίμ

  • 173.Συναξις μετα του Ηγουμενου της Ι.Μ. Βαλααμ (β'):