Ομιλίες Δικαίου Εφραίμ

  • 149.Λογοι Β’ εις την του Σωτηρος Μεταμορφωσιν.12-08-2003 (α'):