Ομιλίες Δικαίου Εφραίμ

  • 133.Λογος εις το,Σημερον η Χαρις του Αγιου Πνευματος Ημας Συνηγαγεν.06-04-2003: