Ομιλίες Δικαίου Εφραίμ

  • 005.Συναξις των 10 Αρχιερεων της Μοσχας (β'):