Ομιλίες Δικαίου Εφραίμ

  • 064.Περί του Βαπτίσματος του Ύδατος &Πνεύματος (α'):