Ομιλίες Δικαίου Εφραίμ

  • 062.Περί Διαφόρων αιρέσεων (γ'):