Ομιλίες Δικαίου Εφραίμ

  • 062.Περί Διαφόρων αιρέσεων (α'):