Ομιλίες Δικαίου Εφραίμ

  • 060.Της Πεντηκοστής. Περί του Αγίου Πνεύματος (β'):