Ομιλίες Δικαίου Εφραίμ

  • 057.Β'Περι του Συμβόλου της Πίστεως (α'):