Δωρεάν αποστολή για παραγγελίες άνω των 30€

Θυμίαμά σοι προσφέρομεν, Χριστέ ο Θεός ημών, εις οσμήν ευωδίας πνευματικής·
ο προσδεξάμενος εις το υπερουράνιόν σου Θυσιαστήριον, αντικατάπεμψον ημίν την χάριν του Παναγίου σου Πνεύματος.

Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου. έπαρσις των χειρών μου, θυσία εσπερινή.

Το θυμίαμα είναι αναμφίβολα μια ευλογημένη προσφορά από τον άνθρωπο στο Θεό. Οι πατέρες της Σκήτης Αγιου Ανδρέα και Μεγάλου Αντωνίου με πολύ αγάπη και σπουδή επιλέγουν τις καλύτερες και πιο αγνές πρώτες ύλες και εκλεκτά υγιεινά αρώματα χωρίς χημικά πρόσθετα. Εκτελούν την διαδικασία παραγωγής του θυμιάματος όπως δίδαξαν οι αγιορείτες πατέρες με προσευχή και νηστεία.